YouAreWhatYouRead

2011/Feb/05กระเหี้ยนกระหายสงคราม
ข่มขู่คุกคามให้(ทหาร)ไปรบ
กระเหี้ยนกระหือรือไม่รู้จบ
เห็นเลือดเห็นศพแล้วเนื้อเต้น

อยากได้เขตได้แดน
เมืองแมนปรักหักพังก็เห็น-เห็น
ชีวิตชาวบ้านเหมือนของเล่น
โดนฆ่าเข่น..เซ่น..ความกำหนัด

เพราะสันติไม่เคยโศก
โลกจึงบิดเบี้ยวติดขัด
โลภะโมหะโทสะร้อยรึงรัด
กิเลสซัดสติกระจาย

พ่อแม่หนูอยู่ไหนหนูไม่รู้
ใครกันทำโลกของหนูหาย
ใครกันทำให้พวกเขาต้องตาย
มีใครได้อะไรจากสงคราม

ขอเถอะถ้าขอได้
พ่อแม่หนูหายไป-หนูขอถาม
บรรดาท่านผู้กระหายสงคราม
ตามพวกเขากลับมาอยู่กับหนูที